Методична робота школи

Ефективність навчально-виховного процесу залежить від учителів, їх теоретичної та практичної підготовки, педагогічної майстерності та методичної роботи школи.

Для того, аби поліпшувати фахову підготовку кадрів у навчальних закладах організовується спеціальна виховна робота школи, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого професійного рівня, сприяє збагаченню досвіду всього педагогічного колективу, забезпечує всередині колективу атмосферу творчості, прагнення та пошуку.

В ході методичної роботи школи відбувається підвищення наукового рівня педагога, а також його готовність до засвоєння принципово нових навчальних програм, технологій та ін.

Методична робота в школі охоплює такі напрями: набуття філософсько-педагогічних знань для відродження й розвитку національної освіти в Україні;  вивчення діалектики, а також принципів розвитку вітчизняної школи; збагачення вчителів знаннями щодо надбань педагогіки, науки, культури, засвоєння теоретичної частини стосовно викладання та користування новими методами.